ⓘ भारतीयपत्रिकाः - प्रवासी भारतीय मासपत्रिका ..

                                     

ⓘ भारतीयपत्रिकाः

  • भ रतश सनस य परद शस थ न म भ रत य न म क त न र म त न म त र लय न एतद म स क सर व न म जन न म क त व श षत व न परद शस थ न म भ रत य न गर क न म
                                     

प्रवासी भारतीय मासपत्रिका

भारतशासनस्‍य परदेशस्‍थानाम्‌ भारतीयानाम्‌ कृते निर्मितेन मंत्रालयेन एतद्‌ मासिकं सर्वानाम्‌ जनानाम्‌ कृते विशेषत्‍वेन परदेशस्‍थानाम्‌ भारतीय नागरीकानाम्‌ भारतीयमूलवंशानाम्‌ कृते प्रतिमाहे प्रकाशितम्‌।