ⓘ पाकिस्थानम्, जम्बुद्वीपे कश्चन देश: अस्‍ति। जनसंख्‍या - १५० मिलियन् । राजधानी - इस्‍लामाबाद। अन्‍य नगराणि - लाहोर, कराची, पेशावर, क्‍वेट्‍टा, मुलतान फलकम्:Md पा ..

राणा भगवानदास

न्यायमूर्तिः राणा भगवानदास, पाकिस्थानीयायाः न्यायपालिकायाः कश्चन उच्च-सम्मानितः जनः आसीत्, यः पाकिस्थानीय-सर्वोच्च-न्यायालयस्य न्यायधीशः, कार्यवाहक-मुख्य-न्यायधीशः च आसीत्। सः पाकिस्थाने २००७ वर्षस्य न्यायिकसङ्कटकाले, अल्प-समयस्य कृते पदारूढः इफ्तिखार-मोहम्मद-चौधरी-महोदयः २००५ एवञ्च २००६ विदेशयात्राम् आसीत्, तस्मिन् समये कार्यवाहक-मुख्य-न्यायाधीशस्य कार्यभारम् अवहत्।एवं सः वारद्वयं प्रथमः हिन्दूः, द्वितीयः मुस्लिमभिन्नः च जनः आसीत्, यः पाकिस्थान-उच्चतम-न्यायालयस्य प्रमुख-कार्यभारी जातः। भगवानदासः पाकिस्थानस्य सङ्घीय-लोक-सेवा-आयोगस्य अध्यक्षरूपेण अपि कार्यम् अकरोत्। २००९ मध्ये सः सङ्घीय-नाग ...

                                     

ⓘ पाकिस्थानम्

पाकिस्थानम्, जम्बुद्वीपे कश्चन देश: अस्‍ति। जनसंख्‍या - १५० मिलियन् । राजधानी - इस्‍लामाबाद। अन्‍य नगराणि - लाहोर, कराची, पेशावर, क्‍वेट्‍टा, मुलतान फलकम्:Md

पाकिस्थानस्योत्तरे अवगाणस्थानं, दक्षिणे भारतं, पूर्वे चीनं, पश्चिमे पारस्यञ्च पारस्यं सन्ति।एतद्देशम प्राचीनसिन्धुसभ्यतायाः केन्द्रभूम्यासीत।अतः पाकिस्थानम आर्याध्युषितम अभवत।तक्षशीलानगर्यासीत पाकिस्थानस्य प्राचीनं समृद्धं नगरं।

                                     
 • भ रतस य द व ध व भ ग आङ ग लसर वक रस य द स यस य व म चन नन तर भ रतम प क स थ नम इत व भक त अय द श अप च बङ ग ल पञ ज ब च व भक त प र वप क स थ न
 • श र करण द व य र प ण अवत रम अग ह ण त ह गल जम त मन द र प क स थ नम प क स थ नम र जस थ नम ह गल ज म त ज लस थल य ट य ब पर म द र क व ड य द ख
 • पर वर त य प रव शस य आर प स द ढ अभवत पञ ज बर ज यम तरनत रनमण डलम प क स थ नम ल ह र For Pakistan, Sarabjit was always Manjit 3 May 2013, 18: 57: 07
 • रश य द श व द यम न उद यम क ष म व अवलभ त ष इण ड च न भ रतम ब ङ ग ल प क स थ नम इत य द ष द श ष क ष यर थम आवश य क न उपकरण न रसग भर इत य द न
 • त र कम न स थ न त र क त व न दक ष णक र य न प लद श पप व न य ग न प क स थ नम ब गल द श बहर न ब रह मद श ब र न भ रतम भ ट न म ग ल य
 • त र कम न स थ न त र क त व न दक ष णक र य न प लद श पप व न य ग न प क स थ नम ब गल द श बहर न ब रह मद श ब र न भ रतम भ ट न म ग ल य
 • त र कम न स थ न त र क त व न दक ष णक र य न प लद श पप व न य ग न प क स थ नम ब गल द श बहर न ब रह मद श ब र न भ रतम भ ट न म ग ल य
 • त र कम न स थ न त र क त व न दक ष णक र य न प लद श पप व न य ग न प क स थ नम ब गल द श बहर न ब रह मद श ब र न भ रतम भ ट न म ग ल य
 • म ख य न य य ध श: सय यद महम द ह स न व ध नसभ ज त य स सद स वतन त रत प क स थ नम त - Declared म र च - Current constitution नवम बर
 • त र कम न स थ न त र क त व न दक ष णक र य न प लद श पप व न य ग न प क स थ नम ब गल द श बहर न ब रह मद श ब र न भ रतम भ ट न म ग ल य
 • त र कम न स थ न त र क त व न दक ष णक र य न प लद श पप व न य ग न प क स थ नम ब गल द श बहर न ब रह मद श ब र न भ रतम भ ट न म ग ल य
 • त र कम न स थ न त र क त व न दक ष णक र य न प लद श पप व न य ग न प क स थ नम ब गल द श बहर न ब रह मद श ब र न भ रतम भ ट न म ग ल य