ⓘ मुक्त ज्ञानकोश. क्या आप जानते हैं? पृष्ठ 39

इळैयराजा

इळैयराजा भारतिय चलनचित्र गीतरचनाकारः, भारतीय चलनचित्र क्षेत्रे कार्यम् करोति। भारते सुप्रसिध गीतरचनाकारेषु अन्यतमः इति यषोभागीवर्तते। इळैयराजा नकेवलम् गीतरचनाकारः किन्तु विविध सङ्गीत वाद्यसाम् वादकः व्यवस्थापकः तथा गायकश्च। एतावत् पर्यन्तम् सह ४५ ...

ओङ्कार प्रसाद नैय्यर

ओङ्कार प्रसाद नय्यरः ख्यतहिन्दीचलच्चित्रसङ्गीतनिदेशकेषु अन्यतमः । चलच्चित्रजगति ओ.पि.नय्यरः इत्येव प्रसिद्धः । केचनं तं ओपी इत्येव सम्बोद्धयन्ति स्म । मुम्बै चित्ररङ्गस्य अविस्मरणीयगीतं "बाम्बे मेरी जान् नय्यरस्य महद्योगदानम् । सर्वदा टोपिककञ्चुक ...

ए आर् रहमान्

अल्लाह् रखा रहमान् اللہ رکھا رحمان - उर्दूभाषा इत्यस्य भारतीयचलच्चित्रसङ्गीतकोविदस्य जन्म क्रि.श.१९६६तमे वर्षे जनवरिमासस्य षष्ठे दिने अभवत् । अस्य जन्म नाम ए.एस्. दिलीप-कुमारः । सङ्गीतसंयोजकः, ध्वनिमुद्रिकानिर्मापकः, गायकः इति लोके विख्यातः । क्र ...

सूसन् हेवर्ड्

सूसन्हेवर्डा अभिनेत्री आसीत्। सा न्युयोर्क्नगरे विज्ञापनेषु रूपदर्शिनी भूत्वा, हालिवुड्नगरं १९३७ वर्षे अभिनेत्री भवितुम् अगच्छत्। तत् पश्चात् विविधेषु चित्रेषु लघुपात्राणि अवहत्। १९४० दशकान्ते तस्याः चित्रेषु महत्वपूर्णानि पात्राणि सा अवहत्। Smas ...

आडुबान् जान् जेम्स्

अयम् आडुबान् जान् जेम्स् Audubon John James पक्षिणां चित्रणं कृतवान् प्रकृतिप्रियः । प्रकृतिप्रियाणां सर्वेषाम् अपि चिरपरिचितं नाम एतत् अयम् आडुबान् जान् जेम्स् इति । सः ज्ञानार्जने कलायां च समानतया आसक्तः आसीत् । अयम् आडुबान् जान् जेम्स् १७८५ तम ...

सुधा चन्द्रन्

सुधा चन्द्रन् परिपूर्णा भरतनाट्यस्य नृत्याङ्गना । अपि च भारतस्य चलच्चित्रलोके दूरदर्शनकार्यक्रमेषु च अभिनयं नृत्यं च कृतवती । क्रि.श.१९८१तमे वर्षे तमिऴ् नाडु त्रिचीसमीपे सम्भूतात् सञ्चारवाहनस्य अपाघातात् एकपादेन हीना अपि कृतकपादयुक्ता एषा नृत्यक् ...

केलुचरण महापात्रः

गुरुः केलुचरण महापात्रः कश्चित् प्रसिद्धः भारतीयनृत्यपटुः अध्यापनगुरुः। अयं ओडिशी नृत्यस्य प्रतिनिधिः। विशतशतके प्राचीनभारतीयनृत्यानां पुनरुज्जीवनाय महान्तं प्रयत्नं कृतवान् ।. अपि च प्रसिद्धः भारतीयः संस्कृतकविः अपि येन गुरोः विषये एवं लिखितम् । ...

बिर्जू महाराज

पण्डित् बिर्जू महाराज् इत्येव परिचितः ख्यातः च बृजमोहन नाथ मिश्रा इति भारतस्य प्रसिद्धः कथक्नृत्यपटुः । भारतस्य कथक् नृत्यप्रकारस्य लखनौलक्ष्मणपुरी काल्का-बिन्दादिन् घराना शैल्याः प्रमुखः नृत्यकारः बिर्जूमहाराजः । अयं कलावित् कथक्नृत्यस्य कलाकारा ...

माणिमाधवचाक्यारः

माणिमाधवः चाक्यारः भारतस्य विश्रुतः कलाकाराः। केरलं दक्षिणभारतस्य तिविशिष्टं लघु च राज्यम् अस्ति । कूटियाट्टं तस्य सुन्दरा प्राचीना प्रान्तीया च कला अस्ति । अस्यां कलायां कोविदः अयं माणिमाधवः शाक्यारः । अस्य जीवितकालः क्रि.श.१८९९तमवर्षस्य फेब्रवर ...

यामिनी कृष्णमूर्तिः

यामिनी कृष्णमूर्तिः भारतस्य काचित् सुप्रसिद्धा भरतनाट्यस्य कूचिपुडीनृत्यप्रकारस्य च नृत्याङ्गना । पौर्णिमातिथौ जातायाः अस्याः पितामहः प्रीत्या पूर्णतिलका इति नाम अङ्कयतु इति सूचितवान् । क्रि.श.१९५७तमे वर्षे चेन्नैनगरे आरब्धा यामिन्याः नृत्यकलासेव ...

सत्य नाडेला

सत्य नाडेला विश्वविख्यातायाः मैक्रोसाफ्ट्संस्थायाः प्रमुखकार्याधिकारीरूपेण नियुक्तः विद्यते। अयं स्टीव् बामरस्य उत्तराधिकारिरूपेण २०१४ तमस्य वर्षस्य ४ दिनाङ्के नियुक्तः अस्ति । इतः पूर्वं सः मैक्रोसाफ्ट्संस्थायाः क्लौड् तथा एण्टेर्प्रैज़्-विभागस् ...

सत्येन्द्र दुबे

सत्येन्द्र-दुबे इत्येषः भारतीयराष्ट्रियमहामार्गप्राधिकरणे परियोजनानिदेशकः आसीत्। सः स्वर्णचतुर्भुजमहामार्गनिर्माणपरियोजनायां वर्तमानं भ्रष्टाचारं व्यरोधयत् इति कृत्वा बिहारराज्यस्य गयामण्डले घातितः आसीत्।

दत्तोपन्त ठेङ्गड़ी

दत्तोपन्त बापुराव ठेङ्गड़ी हिन्दुत्वनिष्ठः, श्रमिकसङ्घस्य विश्वमान्यनेता च आसीत्। सः स्वदेशीजागरणमञ्चस्य, भारतीयमजदूरसङ्घस्य, किसानसङ्घस्य च संस्थापकनेता आसीत्। तस्य जन्म कार्तिकमासकम्, १९२० दीपावल्याः शुभदिवसे अभवत्। सः महाराष्ट्रस्य वर्धाजिलाया ...

दादाभाई नवरोजि

दादाभाई नवरोजि १८२५तमस्य वर्षस्य सप्टेम्बर्-मासस्य ४ दिनाङ्के फारसि कुटुम्बे जन्म प्राप्तवान् । तेषां पूर्वजानां स्थलं बरोडा । दादाभाई नवरोजिवर्यस्य बाल्यकाले एव पिता नवरोजि पालञ्जिदोर्दिः मरणं प्राप्तवान् । तदनन्तरं माता मणिकाबाई तं पोषितवती । द ...

महादेवगोविन्द रानडे

महादेवगोविन्द रानडे १८४२ तमे वर्षे जनवरिमासस्य १८ दिनाङ्के नाशिकमण्डले निफाडे इत्येतस्मिन् ग्रामे जन्म प्राप्तवान्। माता सखूबाई रानडे । सः बाल्यावस्थायां विद्याभ्यासे बुद्धिमान् नासीत् । परन्तु, शान्तियुक्तः तथा दृढः आसीत्। मुम्बईनगरे एल्फिन्स्टन ...

लुइस डे ब्रोग्ली

लुइस-विक्टर-पियरे-रेमंड, सप्तमः दुक दे ब्रोगलिए एकः फ्रेंचभौतिकशास्त्रज्ञः। एषः नोबेलपुरस्कारविजेता आसीत् । सः एकोनविंशतिसहस्रचतुर्नवत्यौ फ्रेंचविहारः एकः पीठिका नियुक्ताय षोडशम निरूपितसदस्य अभवतः, एवः विज्ञानस्य फ्रेंचविहारे दूणाससचिइव असेवतः।

मुनिः

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ शाके पत्रे फले मूले वनवासे रतिः सदा । नियतोऽहरहः श्राद्धे स विप्रो मुनिरुच्यते ॥ मौनान्न मुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः । स्वलक्षणं तु यो वेद स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ अ ...

शतरूपा

शतरूपा मानवकुलस्य सर्वप्रथमा माता अदिदेवी अस्ति । एषा स्वयम्भुवमनोः पत्नी । मनुशतरूपाभ्याम् एव मनवस्य सृष्ठिः आरब्धा । ततो मनुष्या अजायन्त इति श्रुतिवाक्यम् । स्वयम्भुवमनुः शतरूपा च ब्रह्मणः शरिरात् सञ्जातौ । तस्य वामभागत् मनुः दक्षिणभागात् शररूप ...

ली क्वान् यू

ली क्वान् यू, 16 सेप्टेम्बेर् 1923 – 23 मार्च् 2015 इत्येतं पक्षं १९५४ तमे वर्षे संस्थापितवान् । १९५९ तमवर्षतः सप्तसु अपि निर्वाचनेषु विजयं प्राप्तावान् । ली महोदयः स्वस्य शासनकाले सिङ्गपूरदेशं लोकस्य तृतीयर्वर्गदेशस्य स्थानात् प्रथमवर्गदेशस्य स् ...

अब्राहम लिन्कन

सी-स्पान् अब्राहम लिङ्कन् २०० वर्षाणि अब्राहम लिङ्कन् ऐतिहासिकप्रकल्पः अब्राहम लिङ्कन् प्रतिष्ठानम् The Papers of Abraham Lincoln documentary editing project The Collected Works of Abraham Lincoln Mr. Lincolns Virtual Library राष्ट्रपतीनां चित्रक ...

जार्ज डबल्यु बुश

George W. Bush Presidential Speech Archive at the Internet Archive George W. Bush photos – History Channel collection of presidential photographs. Archived White House website – National Archives and Records Administration, maintains content from ...

डानियेल् ओरटेगा

निक्कराग्वे राष्ट्रस्य प्रथमतद्देश्शीयः अध्यक्ष्ः भवति डानियेल् ओर्ट्टेगा. ओर्टेगा निक्कराग्वे देशे त्रिवारम् अधिकारस्थाने आसीत्। यदा अमेरिका निर्वाचनक्रित्रिमस्य अरोपितवान् तदा निक्कराग्वन् नीतिपींठः नवीन मतदानस्य निर्दॅशो दत्तः। तदा सः नवीन निर ...

मलाला युसुफजई

मलाला युसुफजई पाकिस्थानस्य खैबर् पख्तून्ख्वा राज्यस्य स्वात् मण्डलस्य मिङ्गोराग्रामस्य शालाविद्यार्थिनी, शिक्षणकार्यकर्त्री च । तालिबान्-सङ्घटनेन स्वात् खातायाः बालिकाभिः विद्यालयः न गन्तव्यः इति नियमः कृतः विद्यते । तस्य प्रदेशस्य बालिकानां शिक् ...

मार्टिन् लूथर् किङ्ग् (ज्यू)

मार्टिन् लूथर् किङ्ग् अमेरिकादेशस्य महान् नायकः आसीत् । अमेरिकादेशे वर्णभेदसमस्या आसीत् । अस्य भेदस्य विरुद्धम् आन्दोलनं कृतवान् । आफ्रिकातः निग्रोजनाः अमेरिकां प्रति आनीताः आसन् । आफ्रिकन् अमेरिकाप्रजाः इति एतान् सम्भोदयन्ति स्म । अमेरिकादेशस्य ...

मिखाइल् गोर्बचोफ्

मिखाइल सर्गेयेविच् गोर्बाचोफ रशियादेशस्य कश्चन सुप्रसिद्धः राजकीयनेता अस्ति । अयं वामपन्थीयपक्षस्य प्रमुखः सदस्यः अस्ति।

मोहम्मदमुर्शी

ईजिप्तदेशस्य मिश्रदेशः इति भारते व्यवहारः आसीत् इतिहासे ऐदम्प्राथम्येन राष्ट्रपतिपदार्थं सार्वत्रिकनिर्वाचनम् अभवत् । अस्मिन् मुस्लिं ब्रदर्हुड् पक्षस्य मुहम्मदमुर्शी निर्वाचितः अभवत् । मुहम्मद मुर्सी ईजिप्तदेशस्य मुस्लिम ब्रदरहुड दलस्य प्रमुखराज ...

रमोन् मेग्सेसे

रमोन् एफ् मेग्सेसे फिलिपीन्सदेशस्य प्रमुखः राजनीतिज्ञः सप्तमः राष्ट्रपतिश्च आसीत् । उत्तमशासकः, प्रजानुरागी रमोन्-वर्यः जनसामान्यानाम् आराध्यमूर्तिरित्येव प्रसिद्धः आसीत् । तदर्थं फिलिपीन्ससर्वकारः प्रतिवर्षं एतस्य नाम्नि विभिन्नक्षेत्राणां साधका ...

चिदम्बरम् सुब्रह्मण्यम्

चिदम्बरम् सुब्रह्मण्यम् हरितक्रान्तेः जनकः कथ्यते । यदा भारतेन स्वातन्त्र्यं प्राप्तम् आसीत्, तदा खाद्योत्पादनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तनीयम् आसीत् । बहुत्र अनावृष्टिः अभवत् । तेन वङ्गबिहारोडिशाक्षेत्रेषु जनाः क्षुधार्ततायां मृतङ्गताः । यदा" सी. ...

नन्दमूरि तारक रामारावः

नन्दमूरि तारक रामारावः आन्ध्रप्रदेशराज्यस्य सुप्रसिद्धः नायकः । N.T. Rama Rao, NTR इति नाम्ना सुप्रसिद्धः। तेलुगु गृहस्थानाम् सः अन्न गारु उपाधिनाम्ना अपि प्रसिद्धः। सः अनेक तेलुगु अथवा तमिऴ् चलच्चित्राणाम् अभिनेता आसीत्। चलच्चित्रसीमायां सः निर् ...

मोहम्मद हामिद अंसारि

एषः भारतराष्‍ट्रस्‍य त्रयोदश: निर्वाचित: उपराष्‍ट्रपति: अस्‍ति । एषः राष्ट्रि-अल्‍पसंख्‍याक-आयोगस्‍य भूतपूर्व:अध्‍यक्ष: आसीत्‌ । भारतस्‍य परराष्‍ट्रधोरणविषये तत्रापि पश्‍चिम-आशिया इति उपखण्‍डे एषः तज्ञ: अस्‍ति । महोदयेन अलिगढ- मुस्‍लिमविद्‍यापीठस ...

वीरप्प मोयिलि

कार्कळ उपमण्डलस्य मूडुबिदरेसमीपे मार्पाडिग्रामे तम्मय्य पूवम्मदम्पत्योः पुण्यसन्तानरूपेण क्रि.श.१९४०तमे वर्षे जनवरिमासस्य १२दिने जातः वीरप्प मोयिलि । देवाडिग इति अधस्थवर्गे जातस्य अस्य नारायणः वासु देवाडिगः च अस्य अग्रजौ । दारिद्र्यात् दुःखेन परि ...

एलिजबेथ् प्रथमा

प्रथमा एलुजबेथ् १५५८ तमात् वर्षात् मरणपर्यन्तम् इङ्ग्लेण्ड्-ऐर्लेण्ड्देशयोः राज्ञी आसीत् । ट्यूडर्-वंशस्य पञ्चमी अन्तिमा चक्रवर्तिनी इयम् अष्टमहेन्रिवर्यस्य पुत्रीत्वेन जाता चेदपि, अस्याः तृतीये वर्षे एव अस्याः माता अन् बोलिन् मरणदण्डनं प्राप्तवत ...

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

रवीन्द्रनाथ ठाकुर वङ्गभाषायाः कविः, कथालेखकः, सङ्गीतज्ञः, नाटकरचयिता च सन् सः १९ शतकस्य अन्ते विंशतितमशतकस्य आरम्भे च वङ्गसाहित्यस्य वङ्गसङ्गीतस्य च विनूतनं रूपं प्राददात् । तेन रचितस्य सूक्ष्मसंवेदनयुक्तस्य नवीनस्य उत्कृष्टस्य च गीताञ्जलीकाव्यस् ...

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

ईश्वरचन्द्र विद्यासागरः एकः विशिष्टबाङ्गाली-शिक्षाविद् समाजसंस्कारकः गद्यकारश्च आसीत् । तस्य प्रकृतनाम ईश्वरचन्द्र बन्द्योपाध्याय इति आसीत् । संस्कृतभाषायाः तथा साहित्यस्य अगाधपाण्डित्यनिमित्तं विद्यासागरः इति उपाधिं प्राप्तवान् आसीत् । संस्कृतं ...

काजी नजरुल इसलाम

काजी नज़रुल् इस्लाम्, एकः अग्रणी बङ्गालिकविरासीत् । विंशशताब्द्याः अन्यतमः जनप्रियः संङ्गीतज्ञः दार्शनिकश्च आसीत् । अयञ्च बाङ्गलाभाषायाः साहित्यक- देशप्रेमिरूपेण बाङ्गलादेशस्य राष्ट्रियकविरूपेणापि ख्यातः । पश्चिमबङ्गः एवं बाङ्गलादेशः – उभयत्रापि ...

प्रेमचन्दः

मुंशी-प्रेमचन्दः तु आधुनिकहिन्दी-उर्दु-साहित्ययोः प्रख्यातः लेखकः आसीत्। स तु भारते व्यापकतया एव विंशतितमस्य शताब्दस्य हिन्दी-उर्दुयोः अग्र्यः लेखकः गण्यते। अयं ह्येकः उपन्यासलेखकः, कथालेखकः, नाटककारश्चासीत्। अस्य तु उपन्याससम्राट् इत्यभिधानं प्र ...

बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय

बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय उनविंशतिशतकस्य एकः महान् बाङ्गालीसाहित्यिकः सम्पादकश्च आसीत् । बाङ्गलागद्यस्तथा उपन्यासस्य विकाशे अस्य असीमावदानम् अस्ति । बङ्किमचन्द्रः साधारणतः बाङ्गलासाहित्येतिहासे प्रथमः औपन्यासिकरूपेण ख्यातः । परन्तु भगवद्गीतायाः व ...

मनोहर श्याम जोशी

आङ्ग्लविकिपीडियातः अनूदितम् मनोहरश्यामजोशी हिन्दीभाषायाः कश्चित् लेखकः, पत्रकारः, पटकथालेखकश्चासीत्। तस्य महत्तमा ख्यातिः भारतीयदूरदृश्यतन्त्रे प्रथमस्य धारावाहिकस्य हम् लोग् इत्यस्य लेखनात् विद्यते। अन्यास्तस्य कृतयश्च- बुनियाद्, कक्काजी कहिन्, ...

विद्याधर सूरजप्रसाद नैपाल

विद्याधर: सूरजप्रसाद: नैपाल: त्रिनिदादे जात:। तस्‍य परिवार: मूलत: भारतीय: अस्ति। इदानीं स: विश्वस्य प्रमुखलेखकेषु अन्यतम: अस्ति। स: २००१ तमे वर्षे साहित्यक्षेत्रे नोबल-पुरस्कारं प्राप्तवान्। तस्‍य अनुज: शिव नैपाल अपि कश्चन: कुशल-उपन्‍यासकाराः आसीत्।

सलमान रश्दी

सलमान रश्दी १९४७ - मुम्बई-नगरे जात. स: एक: प्रतिभाशाली लेखक: अस्ति. Grimus Gollancz, 1975 Midnights Children Cape, 1981 Shame Cape, 1983 The Jaguar Smile Picador, 1987 The Satanic Verses Viking, 1988 Haroun and the Sea of Stories Granta, 1990 In ...

आण्ड्रे अगास्सि

१९७९ तमे वर्षे अगास्सिवर्यस्य पिता मैक्-वर्यः अगास्सिं प्रति धनार्थं क्रीडितुं उक्तवान् । तदानीम् अगास्सि ९ वर्षीयः आसीत् । मैक्-वर्यः जिम् ब्रौन्‌ फुट्बाल्-क्रीडालोः सह क्रीडितुं कथं चोदितवानिति ओपन् Open इति पुस्तके अगास्सिवर्यः लिखितवानस्ति । ...

नोवाक् जोकोविक्

नोवाक् जोकोविक्-वर्यः १९८७ तमे वर्षे मे-मासस्य २२ तमे दिनाङ्के तदानीन्तनस्य सोशलिस्ट् फेडरल् रिपब्लिक् आफ् युगोस्लाविया Socialist Federal Republic of Yugoslaviaदेशस्य बेल्ग्रेड् Belgradeराजधान्यां जन्म प्राप्तवान् । इदानीं सः देशः विभागः अभवत् । ...

पेले

एडिसन् अरान्टिस् डो नैसिमेन्टो के बी ई, यः पेले इत्येव नाम्ना अधिकजनप्रियः । पेले एकः निवृत्तः ब्राजीलदेशीय फुटबाल् क्रीडालुः । फुटबाल् क्रीडाविशेषज्ञैः सर्वकालीनमहान् फुटबाल् क्रीडालुः इति मन्यन्ते । तालिका में एक अंधेरे ग्रे सेल इंगित करता है क ...

अन्तोन् वान् ल्यूवेन् वोक्

अयं आन्तोन् वान् ल्यूवेन् वोक् कश्चन प्रसिद्धः जीवविज्ञानी । अयम् अस्माकं परिसरे विद्यमानान् सामान्यां नेत्राभ्यां द्रष्टुम् अशक्तान् सूक्ष्मजीवीन् सूक्ष्मदर्शकयन्त्रस्य साहाय्येन अदर्शयत् । अयम् आन्तोन् वान् ल्यूवेन् वोक् एव संक्ष्मदर्शकस्य संशो ...

अरिस्टाटल्

अयम् अरिस्टाटल् प्रपञ्चस्य प्रथमः जीवविज्ञानी अस्ति । आधुनिकानाम् इतिहासकाराणां "वैज्ञानिकं विधानं” निरूपितवान् अरिस्टाटल् एव । सः क्रि.पू.३८४तमे वर्षे ग्रीस्-देशस्य "सगिर" इति प्रदेशे जन्म प्राप्नोत् । अयम् अरिस्टाटल् दिग्विजययात्रां कुर्वन्, वि ...

अलेक्जाण्डर् ग्राहम् बेल्

अलेग्झाण्डर् ग्रहां बेल् ऐदम्प्राथम्येन दूरवाणीयन्त्रस्य आविष्करणम् अयम् कृतवान् । एषः उत्कृष्टविज्ञानी, आविष्कारकः, तन्त्रांशज्ञः चिन्तकः च आसीत् । विद्युत्चालितदूरसम्पर्काः, हैड्रो फायिल्, वायुयानविज्ञानस्य परिवर्तनजन्यकार्येषु ग्रहां बेल् वर्य ...

अल्बर्ट ए मिकेल्सन

Gutenberg Michelsons Life and Works from the American Institute of Physics Michelson House at the University of Chicago National Academy of Sciences Biographical Memoir The U.S. Naval Academy Observatory Programs and Times Gone By: A Tale of Two ...

अल्बर्ट् ऐन्स्टैन्

अल्बर्ट ऐन्स्टायिन् Albert Einstein जर्मनीदेशस्य विश्वविख्यातः वैज्ञानिकः आसीत् । भौतविज्ञानस्य लोके स्वसंशोधनैः प्रसिद्धः । भौतशास्त्रस्य जनकः इति प्रसिद्धिः अस्य । द्युतिविद्युत्परिणामस्य नियमं निरूपितवान् । एषः सुप्रसिद्धः नियमः भवति । बनेश् ह ...

आण्ड्रियेस् वेसेलियस्

अयम् आण्ड्रियेस् वेसेलियस् Andreas Vesalius पाश्चात्यजगतः आधुनिकस्य अङ्गरचनाशास्त्रस्य जनकः । अयं १५१४ वर्षे डिसेम्बर् मासस्य ३१ तमे दिनाङ्के बेल्जियं–देशस्य ब्रसल्स् इति प्रदेशे जन्म प्राप्नोत् । अस्य आण्ड्रियेस् वेसेलियसस्य माता आङ्ग्लप्रदेशीया ...

आर्किमिडीस्

आर्किमिडीस् ग्रीक्भाषा: Ἀρχιμήδης क्रि पू २८७-२१२ कश्चन ग्रीक्देशीयः गणितज्ञः, भौतशास्त्रज्ञः, तन्त्रज्ञः, आविष्कर्ता, खगोलविज्ञानी च आसीत् । तस्य विषये ज्ञातम् अत्यल्पमेव चेदपि सः प्राचीनविज्ञानिषु प्रमुखः इति अभिज्ञातः अस्ति । भौतशास्त्रस्य प्र ...